Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng các dịch vụ sau:

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Loại tài sản Phục vụ cho các mục đích
+ Quyền sử dụng đất. Khu đất dự án. + Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
+ Nhà phố, biệt thự, chung cư, … + Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh
+ Nhà xưởng, nhà máy, kho bãi, trang trại, nghiệp.
+ Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo
+ Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng. lãnh vay vốn ngân hàng.
+ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm chiết + Hạch toán, để tính bảo thế, bảo hiểm.
nạp gaz, … + Xử lý tài sản trong các vụ án.
+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với
Nhà nước, …

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Loại tài sản Phục vụ cho các mục đích
+ Dây chuyền thiết bị công nghiệp. + Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
+ Thiết bị y tế. + Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh
+ Thiết bị truyền hình. nghiệp.
+ Thiết bị trường học, dạy nghề. + Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo
+ Phương tiện vận tải thủy – bộ. lãnh vay vốn ngân hàng.
+ Máy – thiết bị chuyên dùng, … + Hạch toán, để tính bảo thế, bảo hiểm.
+ Xử lý tài sản trong các vụ án.
+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với
Nhà nước, …

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Loại tài sản Phục vụ cho các mục đích
+ Thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế. + Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
+ Giá trị lợi thế quyền thuê đất, … + Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo
lãnh vay vốn ngân hàng.
+ Xử lý tài sản trong các vụ án.
+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với
Nhà nước, …

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Loại hình doanh nghiệp Phục vụ cho các mục đích
1. Phân theo hình thức: + Cổ phần hóa.
Doanh nghiệp Nhà nước + Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.
Doanh nghiệp Tư nhân + Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh
Công ty Cổ phần nghiệp.
Công ty TNHH + Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
2. Phân theo ngành nghề kinh doanh: Phát hành thêm cổ phiếu, …
Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.
Các DN thực hiện dịch vụ như: tài chính,
ngân hàng, thương mại, tư vấn, ….