TÔNG GIÁM ĐỐC – THẨM ĐỊNH VIÊN : LÊ ĐĂNG MƯU

 • Kinh nghiệm: 20 năm

Giám đốc CN Hậu Giang – TĐV: Lâm Sâm Hiếu

 • Kinh nghiệm: 12 năm.
 • Công việc từng làm:

+ Phòng TCKH thị xã Vị Thanh (2003 – 2004)

+ Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang (2004 – 2014).

+ Cộng tác viên công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC)

+ Cộng tác viên công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC)

Phó Giám đốc CN Hậu Giang – TĐV: Trần Thị Diễm Thi.

 • Kinh nghiệm: 06 năm.
 • Công việc từng làm:

+ Nhân viên công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC).

+ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần đấu giá Phương Nam (SAC)

Thẩm định viên: Trần Ngọc Hùng.

 • Kinh nghiệm: 10 năm.
 • Công việc từng làm:

+ Thẩm định viên công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

+ Phó giám đốc công ty TNHH Kiểm toán Mỹ.

Thẩm định viên: LÊ THANH HẰNG.

 • Kinh nghiệm: 15 năm.
 • Công việc từng làm:

+ Trưởng phòng Marketting công ty CP Thông Tin và Thẩm Định giá Miền Nam

+ Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng – Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín

+ Giám đốc điều hành công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Giá Toàn Cầu

Thẩm định viên: LÊ THỊ HƯƠNG TRANG.

 • Kinh nghiệm: 15 năm.
 • Công việc từng làm:

+ Chuyên viên tại công ty CP Thông Tin và Thẩm Định giá Miền Nam

+ Trưởng bộ phận thẩm định giá khu vực Miền Tây – Ngân hàng HDBank

+ P.Giám đốc công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Giá Toàn Cầu