THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

 

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

  1. Đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở

– Nếu không có giấy QSDĐ và QSHN thì phải có giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận mua bán sở hữu nhà

+ Hợp đồng mua bán

+ Bản đồ hiện trạng, vị trí

+ Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công

+ Tờ khai lệ phí trước bạ

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ) hoặc Quyết định giao đất

+ Tờ khai nộp thuế QSDĐ

 

  1. Đối với công trình xây dựng

– Hợp đồng thuê đất (nếu đất thuê)

– Giấy CN QSDĐ hoặc Quyết định giao, thuê đất

– Giấy xác nhận đền bù

– Biên lai đóng tiền thuê đất

– Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)

– Giấy phép xây dựng

– Tờ khai lệ phí trước bạ

– Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)

– Hồ sơ quyết toán (nếu có)

– Hồ sơ thiết kế