I. MỤC ĐÍCH

– Đấu thầu mua sắm
– Bảo hiểm.
– Cầm cố, thanh lý.
– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp.
– Phục vụ thuê tài chính …
II. PHÂN LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
– Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
– Thiết bị y tế
– Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
– Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
– Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

III. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MMTB

– Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản

– Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

1. Đối với tài sản đã qua sử dụng

*  Phương tiện vận tải:

– Đăng ký xe

– Giấy chứng nhận đăng kiểm

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

– Hợp đồng mua bán (nếu có)

– Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

– Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

* Trạm xăng dầu:

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

– Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

* Dây chuyền máy móc thiết bị

– Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

– Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

– Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

– Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

– Hợp đồng kinh tế mua bán

– Biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản bàn giao, nghiệm thu

– Bản vẽ kỹ thuật

– Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết

– Catalogue….

2. Đối với tài sản mua sắm mới

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
– Catalogue (Nếu có)