Hướng dẫn về hồ sơ thẩm định giá đối với tài sản là động sản của các đơn vị, tổ chức, cá nhần trong nước

Hồ sơ liên quan đến tài sản thẩm định bao gồm:

  1. Văn bản của chủ sở hữu yêu cầu thẩm định giá tài sản (theo mẫu).
  2. Yêu cầu chung:

Tài sản yêu cầu thẩm định là tài sản theo quy định của pháp luật được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

  1. Các hồ sơ cần thiết:

–  Đối với tài sản đã đưa vào sử dụng hoặc đang lưu thông trên thị trường

+ Giấy chứng nhận đăng ký (nếu là tài sản buộc phải có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền) hoặc biên bản kiểm kê và đánh giá tài sản của đơn vị (đối với tài sản của tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh), bản liệt kê tài sản (đối với tài sản của cá nhân).

+ Hóa đơn chứng từ lúc mua tài sản (nếu có).

– Đối với tài sản mới nhập khẩu hoặc mới mua của các đơn vị sản xuất trong nước

a. Tài sản nhập từ nước ngoài:

– Văn bản cho phép đầu tư tài sản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

– Văn bản cho phép nhập khẩu tài sản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

– Hợp đồng mua tài sản.

– Invoice.

– Biên lai nộp thuế trước bạ, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

– Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

– Catalogue.

– Các hóa đơn chứng từ khác có liên quan đến tài sản.

– Các loại giấy tờ có liên quan khác (giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy tờ về bảo hiểm, lý lịch tài sản,…).

b. Tài sản mua của các đơn vị sản xuất trong nước:

–  Hợp đồng mua tài sản.

–  Các hóa đơn chứng từ liên quan đến tài sản.

–  Catalogue.

–  Các loại giấy tờ có liên quan khác.

c. Ngoài các yêu cầu hồ sơ trên, trường hợp tổ chức yêu cầu thẩm định là đơn vị nhà nước (DNNN, cơ quan hành chính, sự nghiệp,…) để thanh lý hoặc nhượng bán đối với tài sản là toàn bộ dây chuyền công nghệ chính : theo quy định của cơ quan quản lý kinh tế – kỹ thuật, khi thanh lý hoặc nhượng bán, đơn vị phải cung cấp văn bản đồng ý cho phép thanh lý hoặc nhượng bán của cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan chủ quản.

 

Quy trình thẩm định giá

Các bước thực hiện thẩm định giá:

Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ, tư vấncho khách hàng về mục đích thẩm định giá.

Bước 2 : Trình hồ sơ cho Ban Giám đốc và ký Hợp đồng.

Bước 3 : Chuyển hồ sơ, hợp đồng cho Phòng nghiệp vụ.

Bước 4 : Phòng nghiệp vụ xử lý xong chuyển cho Bộ phận KSCL.

Bước 5 : Bộ phận KSCL kiểm tra nếu có sai sót chuyển lại cho Phòng nghiệp vụ chỉnh sửa, nếu không có sai sót chuyển cho Phòng nghiệp   vụ trình Ban Giám đốc xem xét ký duyệt

Bước 6 : Phòng Tài chính Quản trị nhận Chứng thư, Báo cáo từ Ban Giám đốc phê duyệt, photo, đóng cuốn và đóng dấu Chứng thư, Báo cáo; tính phí làm thủ tục thanh lý hợp đồng và  bàn giao chứng thư, báo cáo thẩm định giá cho khách hàng